00 370 445 51431 blow@flexblow.com

UAB TEREKAS INVESTICIJOS Į EKSPORTO PLĖTRĄ

Įmonė pradėjo vykdyti projektą „UAB „Terekas“ investicijos į eksporto plėtrą“ (projekto kodas 03.2.1-LVPA-K-801-05-0176), kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo. Siekiant užtikrinti įmonės plėtrą, išskirtinis dėmesys teikiamas produkcijos pardavimų užsienio šalyse augimui. Pagrindinis UAB „Terekas“ naujų rinkų, užsienio klientų paieškos ir pritraukimo būdas yra dalyvavimas tarptautinėse užsienio parodose.
Projekto tikslas: sudalyvauti 8 užsienio tarptautinėse specializuotose maisto įrangos ir pakuotės parodose JAV, JK, Vokietijoje ir Prancūzijoje.
Projekto veiklų pradžia- 2019-02-26 d., pabaiga – 2021-05-22 d.

UAB „TEREKAS“ INVESTICIJOS Į MAŠINŲ GAMYBOS PLĖTRĄ

Įmonė vykdo projektą „UAB „Terekas“ investicijos į mašinų gamybos plėtrą“
(projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-02-0008), kuris iš dalies finansuojamas Europos
regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektas pradėtas vykdyti 2017 m. spalio mėn., bus baigtas
vykdyti – 2020 m. spalio mėn., tinkamų finansuoti išlaidų suma- 4 106 823,80 Eur, iš kurių
finansuojama – 1 353 198,44 Eur suma.
Projekto metu bus pastatytas naujas gamybinis pastatas bei įsigyta nauja inovatyvi, moderni
gamybos technologinė įranga, kuria planuojama pradėti serijinę PET taros formavimo įrenginių
gamybą. Įgyvendinus projektą įmonė išplės gaminių gamybos ir pardavimų apimtis, todėl bus
sudarytos sąlygos ženkliai padidinti sukuriamą pridėtinę vertę bei darbo našumą. Fizinį veiklos
tęstinumą užtikrins darbui su nauja įranga sukurtos naujos darbo vietos, o veiklos rezultatų
tęstinumą padės užtikrinti tolesnė aktyvi pagamintų gaminių realizacijos rinkų paieška užsienio
valstybėse.

 INOVATYVIŲ AUTOMATIZUOTŲ PAKUOTĖS GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ IR ĮRENGIMŲ KŪRIMAS

UAB „ Terekas“ vykdo projektą „Inovatyvių automatizuotų pakuotės gamybos technologijų ir įrengimų kūrimas“ (projekto kodas Nr. J05-LVPA-K-03-0087), kuris iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projektas skirtas padidinti įmonės konkurencingumą tarptautinėse rinkose, sukuriant naują gamybos technologiją pakuotėms iš poliprofileno skirtingos paskirties ir talpos pakuočių gamybai,  bei 4 naujus įrenginius naujomis techninėmis charakteristikomis.

Bus sukurti šie įrengimai:

  1. Automatizuota įranga didelio tūrio polipropileno pakuotės gamybai.
  2. Automatizuota įranga kūdikių maisto polipropileno pakuotės gamybai.
  3. Automatizuota įranga mažos talpos (50-150 ml) medicinos pramonei skirtos polipropileno pakuotės gamybai.
  4. Automatizuota didelio našumo sterilios pakuotės pakavimo (kontrolės, atrūšiavimo, jonizavimo ir supakavimo) įranga.

Projekto pabaiga – 2020-09-15 d.

UAB „TEREKAS“ INOVATYVIŲ PRODUKTŲ KŪRIMAS

            UAB „ Terekas“ kartu su partneriu UAB „Ekspla“ vykdo projektą „Inovatyvių produktų kūrimas“ (projekto kodas Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0026), kuris iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

            Projektas skirtas padidinti įmonės konkurencingumą tarptautinėse rinkose, sukuriant 4 naujus produktus. Projekto metu bus vykdomos MTEP veiklos, kurių metu bus sprendžiami moksliniai/ technologiniai neapibrėžtumai bei ieškoma naujų žinių, reikalingų naujų produktų sukūrimui.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022-09-15.

Jeigu turite klausimų, susisiekite!

Susisiekite su mūsų kvalifikuotais specialistais, kurie pateiks Jūsų poreikius atitinkantį pasiūlymą.

Jeigu turite klausimų, susisiekite!

Susisiekite su mūsų kvalifikuotais specialistais, kurie pateiks Jūsų poreikius atitinkantį pasiūlymą.