00 370 445 51431 blow@flexblow.com

   INOVATYVIŲ AUTOMATIZUOTŲ PET ĮRENGIMŲ KŪRIMAS

   Įmonė pradėjo vykdyti projektą „UAB „Terekas“ investicijos į eksporto plėtrą“ (projekto kodas 03.2.1-LVPA-K-801-05-0176), kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo. Siekiant užtikrinti įmonės plėtrą, išskirtinis dėmesys teikiamas produkcijos pardavimų užsienio šalyse augimui. Pagrindinis UAB „Terekas“ naujų rinkų, užsienio klientų paieškos ir pritraukimo būdas yra dalyvavimas tarptautinėse užsienio parodose.

   Projekto tikslas: sudalyvauti 8 užsienio tarptautinėse specializuotose maisto įrangos ir pakuotės parodose JAV, JK, Vokietijoje ir Prancūzijoje.
   Projekto veiklų pradžia- 2019-02-26 d., pabaiga – 2021-05-22 d.

   UAB „TEREKAS“ INVESTICIJOS Į MAŠINŲ GAMYBOS PLĖTRĄ

   Įmonė vykdo projektą „UAB „Terekas“ investicijos į mašinų gamybos plėtrą“ (projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-02-0008), kuris iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Projektas pradėtas vykdyti 2017 m. spalio mėn., bus baigtas vykdyti – 2020 m. spalio mėn., tinkamų finansuoti išlaidų suma- 4 106 823,80 Eur, iš kurių finansuojama – 1 353 198,44 Eur suma. Projekto metu bus pastatytas naujas gamybinis pastatas bei įsigyta nauja inovatyvi, moderni gamybos technologinė įranga, kuria planuojama pradėti serijinę PET taros formavimo įrenginių gamybą. Įgyvendinus projektą įmonė išplės gaminių gamybos ir pardavimų apimtis, todėl bus sudarytos sąlygos ženkliai padidinti sukuriamą pridėtinę vertę bei darbo našumą. Fizinį veiklos tęstinumą užtikrins darbui su nauja įranga sukurtos naujos darbo vietos, o veiklos rezultatų tęstinumą padės užtikrinti tolesnė aktyvi pagamintų gaminių realizacijos rinkų paieška užsienio valstybėse.

   INOVATYVIŲ AUTOMATIZUOTŲ PET ĮRENGIMŲ KŪRIMAS

   UAB „ Terekas“ vykdo projektą „Inovatyvių automatizuotų PET įrengimų kūrimas“ (projekto kodas Nr. J05-LVPA-K-01-0061),kuris iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektas pradėtas vykdyti 2017 m. sausio 01d., bus baigtas vykdyti – 2019 m. sausio 31d. , tinkamų finansuoti išlaidų suma- 1 489 859,60 Eur, iš kurių finansuojama- 917 856,77 Eur suma.

   Projektas skirtas padidinti įmonės konkurencingumą tarptautinėse rinkose, sukuriant 5 naujus PET įrenginius. Projektas vykdomas kartu su partneriu UAB „Elinta“. Projekto metu bus vykdomos MTEP veiklos, kurių metu bus sprendžiami moksliniai/technologiniai neapibrėžtumai, bei ieškoma naujų žinių, reikalingų naujų PET įrenginių prototipų, pasižyminčių naujomis techninėmis charakteristikomis, sukūrimui.

   Bus sukurti šie įrengimai:

   1. Automatizuota PET įranga ruošinių su vientisa rankena gamybai.
   2. Automatizuota didelio našumo (iki 12 000 but./val) PET įranga su integruota kokybės patikros sistema.
   3. Automatizuota kristalizuotos PET pakuotės, skirtos aukštos temperatūros produktų pakavimui, gamybos įranga.
   4. Automatizuota PET įranga su plačiakaklės PET taros srieginės dalies suformavimu nupjovimo būdu integruotu funkcionalumu.
   5. Automatizuota PET taros pakavimo įranga.

    

    INOVATYVIŲ AUTOMATIZUOTŲ PAKUOTĖS GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ IR ĮRENGIMŲ KŪRIMAS

   UAB „ Terekas“ vykdo projektą „Inovatyvių automatizuotų pakuotės gamybos technologijų ir įrengimų kūrimas“ (projekto kodas Nr. J05-LVPA-K-03-0087), kuris iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

   Projektas skirtas padidinti įmonės konkurencingumą tarptautinėse rinkose, sukuriant naują gamybos technologiją pakuotėms iš poliprofileno skirtingos paskirties ir talpos pakuočių gamybai,  bei 4 naujus įrenginius naujomis techninėmis charakteristikomis.

   Bus sukurti šie įrengimai:

   1. Automatizuota įranga didelio tūrio polipropileno pakuotės gamybai.
   2. Automatizuota įranga kūdikių maisto polipropileno pakuotės gamybai.
   3. Automatizuota įranga mažos talpos (50-150 ml) medicinos pramonei skirtos polipropileno pakuotės gamybai.
   4. Automatizuota didelio našumo sterilios pakuotės pakavimo (kontrolės, atrūšiavimo, jonizavimo ir supakavimo) įranga.

   Projekto pabaiga – 2020 m. birželio mėn.

   ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS DARBO VIETOJE

    UAB „Terekas“ vykdo projektą Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje (Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-01-0008), kuris iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektas pradėtas vykdyti 2017 m. birželio 07 d., bus baigtas vykdyti – 2019 m birželio 07 d.  Projekto išlaidų suma 449 182,59 EUR, ir skirtas finansavimas 269 509,55 EUR.

   Projektą įgyvendiname kartu su įmonėmis partnerėmis. Siekdamos išnaudoti turimą patirtį ir rinkos potencialą, planuojame apmokyti ir pakelti kompetenciją daugiau kaip 150 darbininkų, kurie tobulins savo kaip specialistų žinias pardavimų vadybos, gamybos meistrų, inžinierių-konstruktorių, inžinierių-kosultantų, CNC operatorių, baldžių-stalių, sukirpėjų, statybos vadovo asistento, administratoriaus-personalo vadybininko, finansininko, apskaitininko, siuvėjos. Projektas prisidės prie praktinių gebėjimų turinčių darbuotojų ugdymo, prisidedant ir prie darbuotojų socialinio saugumo, bendradarbiavimo ir žinių sklaidos tarp skirtingo sektoriaus įmonių augimo.

   UAB „TEREKAS“ MODERNIZAVIMAS IR PRITAIKYMAS INOVATYVIŲ GAMINIŲ GAMYBAI

   UAB „ Terekas“ vykdo projektą „UAB „Terekas“ modernizavimas ir pritaikymas inovatyvių gaminių gamybai“ (projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-841-02-0015), kuris iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę „DPT pramonei LT+”. Projektas pradėtas vykdyti 2018 m. sausio 12 d., bus baigtas vykdyti – 2019 m. rugpjūčio 11d.

   Projekto tinkamų išlaidų suma- 1 389 300,00 Eur, finasuojama suma – 486 255,00 Eur

   Projekto metu įmonė įsigys ir įdiegs pažangią technologinę įrangą:

   • 3 D spausdintuvą plieno lydiniams;
   • 3 D spausdintuvą polimerams;
   • robotizuotą gamybos sistemą.

   Įsigyta įranga reikalinga rinkoje paklausių PET mašinų gamybai. Įdiegusi naujas technologijas  ir įrangą, kurioje pritaikytos DPT (didelio poveikio technologijos), įmonė padidins savo gaminių inovatyvumą, įmonės konkurencingumą ir darbo našumą.

   Jeigu turite klausimų, susisiekite!

   Susisiekite su mūsų kvalifikuotais specialistais, kurie pateiks Jūsų poreikius atitinkantį pasiūlymą.

   Jeigu turite klausimų, susisiekite!

   Susisiekite su mūsų kvalifikuotais specialistais, kurie pateiks Jūsų poreikius atitinkantį pasiūlymą.