INOVATYVIŲ AUTOMATIZUOTŲ PET ĮRENGIMŲ KŪRIMAS

UAB „ Terekas“ vykdo projektą „Inovatyvių automatizuotų PET įrengimų kūrimas“ (projekto kodas Nr. J05-LVPA-K-01-0061),kuris iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektas pradėtas vykdyti 2017 m. sausio 01d., bus baigtas vykdyti – 2019 m. sausio 31d. , tinkamų finansuoti išlaidų suma- 1 489 859,60 Eur, iš kurių finansuojama- 917 856,77 Eur suma.

Projektas skirtas padidinti įmonės konkurencingumą tarptautinėse rinkose, sukuriant 5 naujus PET įrenginius. Projektas vykdomas kartu su partneriu UAB „Elinta“. Projekto metu bus vykdomos MTEP veiklos, kurių metu bus sprendžiami moksliniai/technologiniai neapibrėžtumai, bei ieškoma naujų žinių, reikalingų naujų PET įrenginių prototipų, pasižyminčių naujomis techninėmis charakteristikomis, sukūrimui.

Bus sukurti šie įrengimai:

  1. Automatizuota PET įranga ruošinių su vientisa rankena gamybai.
  2. Automatizuota didelio našumo (iki 12 000 but./val) PET įranga su integruota kokybės patikros sistema.
  3. Automatizuota kristalizuotos PET pakuotės, skirtos aukštos temperatūros produktų pakavimui, gamybos įranga.
  4. Automatizuota PET įranga su plačiakaklės PET taros srieginės dalies suformavimu nupjovimo būdu integruotu funkcionalumu.
  5. Automatizuota PET taros pakavimo įranga.

 

UAB „TEREKAS“ INVESTICIJOS Į MAŠINŲ GAMYBOS PLĖTRĄ

Įmonė vykdo projektą „UAB „Terekas“ investicijos į mašinų gamybos plėtrą“ (projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-02-0008), kuris iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Projektas pradėtas vykdyti 2017 m. spalio mėn., bus baigtas vykdyti – 2020 m. spalio mėn., tinkamų finansuoti išlaidų suma- 4 106 823,80 Eur, iš kurių finansuojama – 1 353 198,44 Eur suma. Projekto metu bus pastatytas naujas gamybinis pastatas bei įsigyta nauja inovatyvi, moderni gamybos technologinė įranga, kuria planuojama pradėti serijinę PET taros formavimo įrenginių gamybą. Įgyvendinus projektą įmonė išplės gaminių gamybos ir pardavimų apimtis, todėl bus sudarytos sąlygos ženkliai padidinti sukuriamą pridėtinę vertę bei darbo našumą. Fizinį veiklos tęstinumą užtikrins darbui su nauja įranga sukurtos naujos darbo vietos, o veiklos rezultatų tęstinumą padės užtikrinti tolesnė aktyvi pagamintų gaminių realizacijos rinkų paieška užsienio valstybėse.

VEIKLOS OPTIMIZAVIMAS DIEGIANT ELEKTRONINĮ VERSLO SPRENDIMĄ

2018m. sausio 31d. įmonė baigė vykdyti projektą „UAB „Terekas“ veiklos optimizavimas diegiant elektroninį verslo spendimą“ (projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0266), kuris iš dalies finansuojamas ES strūktūrinių fondų lėšų. Projekto metu įdiegti e-verslo sprendimai, kurie skirti pardavimų ir marketingo, žaliavos tiekimo, gamybos, finansų, pirkimų ir administravimo valdymo veiklų optimizavimui. Tam tikslui įsigyta specializuota programinė įranga,vykdyti diegimo darbai ir organizuotas darbuotojų apmokymas.

Jeigu turite klausimų, susisiekite!

Susisiekite su mūsų kvalifikuotais specialistais, kurie pateiks Jūsų poreikius atitinkantį pasiūlymą.

Jeigu turite klausimų, susisiekite!

Susisiekite su mūsų kvalifikuotais specialistais, kurie pateiks Jūsų poreikius atitinkantį pasiūlymą.